ผลิตภัณฑ์

ระบบการบำบัดน้ำเสีย

Blastertank

Blastertank

ารแก้ไขความทุกข์ใจในด้านการกำจัดน้ำโดยระบบการกำจัดน้ำในรุ่นถัดไป

ดูรายละเอียด

Aquablaster

Aquablaster

การละลายออกซิเจนแบบประหยัดพลังงานด้วยน้ำทกระแสน้ำไหลแรง มีทั้งประสิทธิภาพการละลายออกซิเจนสูงและการหมุนเวียนด้วยพลังรุนแรง

ดูรายละเอียด

ระบบการบำบัดอากาศ

Scrubber Deoriser

Scrubber Deoriser

เครื่องกำลัดกลิ่นมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ประการ คือ ระบบเครื่องดักฝุ่น การกำจัดกลิ่น การบำบัดกากตะกอน

ดูรายละเอียด

หน้าบนสุด