โครงสร้างระบบ

โดย (การหมัก(ชีวเคมี)แบบสมบูรณ์) กับ (การรวมตัวกันแบบแรง) + (ตัวนำที่แบ่งแยกสารอินทรีย์ ทำให้เกิดจุลินทรีย์) ทำให้มีพลังเพิ่มมากขึ้น

หน้าบนสุด

จุดเด่น / ประสิทธิภาพ

ทำไมถึงมีประสิทธิภาพในการจัดการสูง การดำเนินการให้จุลินทรีย์ผัดเปลี่ยนสิ่งเก่าเป็นสิ่งใหม่ของการหายใจโดยใช้ออกซิเจนแบบสมบูรณ์นั้นความสามารถในการแตกตัวของสิ่งมีชีวิตจำนวนมากนั้นถูกนำออกมา ดูได้จากผลการศึกษาของสิ่งมีชีวิตแล้ว เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนก็จริง ทำไมถึงสามารถติดตั้งได้ ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจ
ส่งกลิ่นเหม็น = เป็นเรื่องที่ ประสิทธิภาพการผัดเปลี่ยนของจุลินทรีย์ไม่ดี
กลิ่นเหม็น กับ เครื่องจักรการจัดการ
ระบบทำความสะอาดที่ผ่านมานั้นมีจุดเด่นดีเลิศ การขนส่งอควาบลัสเตอร์ (Aquablaster) หมัก(ชีวเคมี)อย่างสมบูรณ์และ การทำให้เข้ากันในอ่างเก็บน้ำ มีผลดังนี้

หน้าบนสุด

การนำไปใช้ / ผลงานที่ผ่านมา

ผลและลักษณะเด่นของการจัดการหลายๆที่

การทำท่อบลัสเตอร์ (blaster tank) ไปใช้ในหลายๆพื้นที่

 • กำลังคิดระบบ การปล่อยน้ำเสีย (SSมีการควบคุมมาตรฐานการปล่อยน้ำ)
  (จากผลงานที่ผ่านมา)
 • การติดตั้งการเพิ่มแรงดันอัดให้ลอยบนผิวน้ำมีปัญหานั้น อยากให้ลด แรงเวลาที่ใช้ในการควบคุม สิ่งสกปรก และ ตัวที่ทำให้เกิดแรงเกาะกัน
 • เมื่อระบบการจัดการติดตั้งสำเร็จแล้ว เพราะการบรรจุรับน้ำหนักเกิน อยากให้มีการสำรองไว้
 • เมื่ออยากจะต่อเติมระบบการจัดการอ่างเก็บน้ำนั้น ถ้ามีมีสถานที่ติดตั้ง สามารถปรึกษาได้

ถึงแม้ว่าการจัดการระบบจะยุ่งยากแต่มีการสำรวจและเตรียมไว้ล่วงหน้าอย่างเพียงพอแล้ว

 • ระบบพื้นฐานการจัดการที่ยุ่งยากนั้น COD การระบายน้ำที่มากเกินไป (BOD : COD 1 : 2 มากกว่า COD ที่การระบายน้ำมากเกินไป)
 • การระบายสารอินทรีย์ เป็นต้น (สามารถใช้ การป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็น และ การลอยตัวของแรงเกาะ ได้)

ตัวอย่างการใช้งาน

ในฐานะที่การจัดการก่อนหน้านี้มีการติดตั้ง การเพิ่มแรงของอากาศ

ในฐานะที่การจัดการก่อนหน้านี้มีการติดตั้ง การเพิ่มแรงของอากาศ

ในฐานะที่ก่อนหน้านี้มีการแบกรับในการระบายน้ำสูง

ในฐานะที่ก่อนหน้านี้มีการแบกรับในการระบายน้ำสูง

ในฐานะที่หลังการจัดการแก้ไขผลที่ไม่ดี

ในฐานะที่หลังการจัดการแก้ไขผลที่ไม่ดี

ในฐานะที่การจัดการของการระบายน้ำ มีน้ำมันและ แร่ปนกันอยู่

ในฐานะที่การจัดการของการระบายน้ำ มีน้ำมันและ แร่ปนกันอยู่

หน้าบนสุด

สเปค

สเปค Blastertank

ในกรณีที่ไม่สามารถติดตั้งที่พื้นดินได้นั้น ได้มีการเตรียมรุ่นที่ติดตั้งใต้ดินไว้เรียบร้อยแล้ว สามารถปรึกษาได้

ตารางมาตรฐาน

  BT-5B BT-10B BT-20B BT-30B BT-40B BT-50B ปริมาณความจุของอ่างเก็บน้ำ(m³) 5 10 20 30 40 50kw เครื่องระบายอากาศ(kw) 3.7 5.5 11 11 15 18.5 คุณสมบัติวัตถุดิบของถัง SUS304 / SS400 / Polyethylene / FRP เส้นผ่าศูนย์กลางของถัง(mm) 1800 2000 2400 3000 3000 3200 ความสูงของถัง(mm) 2000 3200 4500 4300 5700 6750 จำนวนปริมาณของอควาบลัสเตอร
์( Aquablaster) (พื้นฐาน) 4 4 6 6 7 8
สามารถยืมเครื่อง Poly drumได้ แต่ต้องยืนยันผลในสถานประกอบการณ์ด้วย
สามารถยืมเครื่อง Poly drumได้ แต่ต้องยืนยันผลในสถานประกอบการณ์ด้วย
 • BT-5B,10B เป็นแค่ชนิดของบันไดลิง
 • BT-20B、30B、40B、50B คือการป้องกันการติดขอบของบันไดลิง
 • ขนาดสามารถอ้างอิงได้จากเอกสาร
 • แผนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ขออภัยมาณที่นี้ด้วย

หน้าบนสุด