Scrubber Deoriser เครื่องกำลัดกลิ่นมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ประการ คือ ระบบเครื่องดักฝุ่น การกำจัดกลิ่นการบำบัดกากตะกอน ไบโอดิโอไรเซอร์

โครงสร้างระบบ

“ไบโอดิโอไรเซอร์” คือการจับกลิ่นเน่าเสียและฝุ่นด้วยม่านน้ำเปรียบเสมือนเครื่องขัดยุคใหม่ที่ทำการบำบัดอากาศที่แปดเปื้อนด้วยการหมุนเวียนของน้ำ

หน้าบนสุด

จุดเด่น / ประสิทธิภาพ

“ไบโอดิโอไรเซอร์” อุปกรณ์กำจัดกลิ่นในรุ่นต่อไปที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการกำจัดกลิ่นแบบที่ผ่านมา

เนื่องจากม่านน้ำจะจับฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสภาวะสมดุลสูงและจับส่วนผสมของกลิ่นได้อย่างแน่นอน และยังติดตั้ง Aquablaster ภายในแท็งก์ทำการแยกส่วนประกอบของสารอินทรีย์ที่จับได้ควบคุมการการเน่าเสียของน้ำหมุนเวียนและการเกิดกากตะกอนโดยได้ดำเนินปิดการหมุนเวียนน้ำระยะยาว เนื่องจาก“ไบโอดิโอไรเซอร์” อุปกรณ์ได้กำจัดจุดบกพร่องที่ผ่านมาของเครื่องกำจัดกลิ่นรูปแบบการเครื่องเป่าที่ล้างด้วยน้ำทำให้เป็นอุปกรณ์การกำจัดกลิ่นระบบเครื่องดักฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงในรุ่นถัดไป

เปรียบเทียบกับหัว ฉีดอื่นๆ พลังการจับที่น่าตกใจ ด้วยเวลาหลายชั่วโมง จับได้เพียงเท่านี้เท่านั้น

สิ่งที่แตก ต่างกับ ที่อื่นๆ 1 เพราะ “จับด้วยม่านน้ำ” ทำให้สามารถจับกลิ่ นและฝุ่นได้อย่างแน่นอน 2 เพราะ “ใช้วัสดุแบบปลอก” ทำให้ง่านต่อการด ูแลบำรุงรักษา 3 เพราะ “ติดตั้ง Aquablaster” ท่อบำบัดน้ำเ สียประสิทธิภาพสูงทำให้สามารถควบคุมการเก ิ ดกาดตะกอนและน้ำไม่เน่าเสีย

ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาถูกกว่าเครื่องเป่าอื่นๆ

ลักษณะพิเศษของ “ไบโอดิโอไรเซอร์” เครื่องกำจัดกลิ่นแบบล้าง

 • แผงสแตนเล สทีมีลักษ ณะเฉพาะการแสดงประสิทธิภาพสภาวะสมดุลสูงโ ดยการสร้างม่านน้ำบริเวณแผงสแตนเลส
 • รูปแบบเ ครื่องเป่า ในอนคต - จำเป็นต้องมีฟิลเลอร์(ตัวอุด)ขนาดใหญ่รูปแบบการเ ปลี่ยนปลอกไบโอดิโ อไรเซอร์ - สามารถเปลี่ยนคนเดียวได้
 • รูปแบบเ ครื่องเป่า ในอนคต - ใช้ฟิลเลอร์ปิดไม่ให้ผ่านยากที่จะปิดจึ งทำให้สูญเสียแ รงดันได้ยากไบโอดิโ อไรเซอร์ - ป้องกันฝุ่นผงอุดตันตามตาข่ายหรือตะแกรงด้วยการล้างน้ำหมุนเวียน
 • รูปแบบเ ครื่องเป่า ในอนคต - น้ำเน่าเสียจะทำให้เกิดกากตะกอนป้องกันการเน ่าเสียของน้ำทำใ ห้เกิดกากตะกอ นได้ยากไบโอดิโ อไรเซอร์ - เปลี่ยนคุณน้ำภาพด้วย Aquablaster

“ไบโอดิโอไรเซอร์”จะรองรับขอบเขตที่กว้างขึ้นของวัตถุที่มีกลิ่นเหม็นตามโรงงานต่างๆ

ประเภทของวิธีการกำจัดกลิ่นและประเภทธุรกิจที่นำไปประยุกค์ใช้

ประเภทของวิธีการกำจัดกลิ่นและประเภทธุรกิจที่นำไปประยุกค์ใช้

*ไบโอดิโอไรเซอร์คือเทคโนโลยีที่ผสมผสานกันของวิธีการบำบัดให้สะอาดกับวิธีการกำจัดกลิ่นของสิ่งมีชีวิต

ความจำเป็นของเยื่อหุ้มเซลล์ของน้ำ

ทำไมเยื่อหุ้มเซลล์ของน้ำถึงมีความจำเป็น

วัสดุอัดแน่นตั้งแต่อ ดีตถึงปัจจุบัน

ลองคาดหวังกับโลกขนาดเล็กแล้ว...

วัสดุอัดแน่นแบบระบบตาข่ายมีความกว้างประมาณ 2 มิลลิเมตร ช่องว่างประมาณ 5มิลลิเมตร ลองคิดถึงโลกขนาดเล็กแล้วละก็วัตถุที่ส่งหลิ่นเหม็นนั้น 1-5ไมครอนหยดน้ำที่ตกลงมาประมาณ 150 ไมครอนถ้าเป็น1000เท่าแล้วล่ะก็ วัตถุที่ส่งหลิ่นเหม็น อยู่ที่ 1-5 มิลลิเมตร หยดน้ำ 150 มิลลิเมตร ขนาดประมาณลูกซอฟต์บอล และวัสดุอัดแน่นมีความกว้าง2เมตร หน้ากว้างไม่มาก ช่องว่างประมาณ 5 เมตรและสามารถวัดค่าของเหลวได้

กลไกการเก็บกัก

แอมโมเนีย (NH3) ตารางเปรียบเทียบการออกแบบกรณีลด แอมโมเนีย (NH3) ปริมาณก๊าซ 300m3/min,50ppm->5ppm (ลดลง 90%)

กลไกการเก็บกัก

ดิโอริเซอร์ (Scrubber Deoriser)ถูกติดตั้งในแบบมาตรฐาน และมีการเริ่มระบบใหม่ในการที่ทำให้เป็นแผ่นบางๆแบบพิเศษโดยผลิตจากสแตนเลส

ดิโอริเซอร์ (Scrubber Deoriser)ถูกติดตั้งในแบบมาตรฐาน และมีการเริ่มระบบใหม่ในการที่ทำให้เป็นแผ่นบางๆแบบพิเศษโดยผลิตจากสแตนเลส
โครงสร้างแผงสแตนเลต

กลไกการชำระล้างน้ำหมุนเวียน

การล้างสารอินทรีย์ของสิ่งเน่าเหม็นที่จับได้โดย Aquablaster

เนื่องจากจุลินทรีย์ใช้แค่ออกซิเจนเท่านั้น
เปรียบเทียบการใช้ออกซิเจนต่อประมาณที่เท่ากัน
ทำให้ส่งออกซิเจนที่จำเป็นเข้าไปปริมาณมากในการสลายตัวทางชีววิทยาโดยAquablaster
Aquablaster
Aquablaster
เนื่องจากสามารถดำเนินการเผาผลาญอย่างสม่ำเสมอจุลินทรีย์จะสามารถสลายตัวได้เร็วและมีประสิทธิภาพด
ความแตกต่างของประเภทจุลินทรีย์กับการเผาผลาญ ประสิทธิภาพการเผาผลาญในขอบเขตนี้ต่างกันเกือบ 20 เท่า

อัตราการลดลงของกลิ่นเหม็นตามแบบฉบับ ไบโอดิโอไรเซอร์ (Scrubber Deoriser)

ชื่อสารสารลดอัตราค
วามเข้มข้น
ระดับการละลายน้ำทำให้เป็นกลางความเร็วลม
ที่เคลื่อนที่ผ่าน
สารประกาอบ
ไนโตรเจน
แอมโมเนีย54g/100mlจำเป็น0.75-1.0
m/sec
ไตรเมทิลลามีน108g/100ml
ไดเมทิลลามีน23.7g/100ml
ไดเอทิลเอมีนการละลายตัวแบบสมบูรณ์
สารประก
อบกำมะถัน
เมอร์แคปเทนเมทิล2.3g/100mlจำเป็น0.75-1.0
m/sec
ก๊าซไข่เน่า0.67g/100ml
เมทิลซัลไฟด์ไม่ปรากฏ
ไดเมทิลซัลไฟด์ไม่ปรากฏ
ก้นชนิดฟอร์มาดีไฮด์การละลายตัว
แบบสมบูรณ์
ไม่
จำเป็น
0.5-0.75
m/sec
อะเซทอลดีไฮด์การละลายที่คว บคุมไม่ได้
โพรพิโอนอลดีไฮด์△-○22g/100ml
นอร์มอลบิวทิลอลดีไฮด์△-○ไม่ปรากฏ
ไอโซบิวทิลอลดีไฮด์△-○11g/100ml
ไอโซมอลวาเลอลอลดีไฮด์△-○ไม่ปรากฏ
ไอโซวาเลอลอลดีไฮด์△-○ไม่ปรากฏ
ไอโซบิลทานอล△-○8.7g/100ml
VOCเอทิลอะซิเตท8.7g/100mlไม่
จำเป็น
0.5
m/sec
ต่ำกว่า
เมทิล ไอโซบิวทิลคีโตน1.8wt%
โทลูอีน×-△ไม่ละลาย
ไซลีน×-△ไม่ละลาย
สไตรีน×-△30mg/100ml
ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์การละลายตัวแบบสมบูรณ์
เมทิล เอทิล คีโตน△-○29g/100ml
ฟอร์มาดีไฮด์การละลายตัวแบบสมบูรณ์
โพรพิลอะซิเตท2.3wt%
ไซโคลเฮกเซน×-△ไม่ละลาย
ฟีนอล△-○8.4g/100ml
PGMEการละลายตัวแบบสมบูรณ์
PGMEA20g/100ml
N-เมทิล-2-ไพโรริโดน△-○ไม่ปรากฏ
อะเซทิล△-○การละลายที่คว บคุมไม่ได้
เมทานอลการละลายที่คว บคุมไม่ได้
เอทานอลการละลายที่คว บคุมไม่ได้
กรดไขมันกรดโพรพิโอนิค△-○ไม่ปรากฏจำเป็น0.5-0.75
m/sec
กรดนอร์มอลบิวทิลริค△-○ไม่ปรากฏ
กรดนอร์มอลวาเลริค△-○ไม่ปรากฏ
กรดไอโซวาเลริค△-○ไม่ปรากฏ

หน้าบนสุด

การนำไปใช้

จะรองรับขอบเขตที่กว้างขึ้นของวัตถุที่มีกลิ่นเหม็นตามโรงงานต่างๆ

 • การกำจัดแก๊สในการทำปุ๋ย

  การกำจัดแก๊สในการทำปุ๋ย

  วันที่ติดตั้ง / กุมภาพันธ์ ปี 2010
  ระดับความเข้มข้นแอมโมเนีย / ต่ำกว่า100 -> 1ppm
  ระยะเวลารักษาสภาพการหมุนเวียนของน้ำ / 1-3วัน

 • การกำจัดไอเสีย VOC

  การกำจัดไอเสีย VOC

  วันที่ติดตั้ง / มกราคม ปี 2009
  ระดับความเข้มข้นของ PGMEA・อะซีโตน / ต่ำกว่า 80%
  ระยะเวลารักษาสภาพการหมุนเวียนของน้ำ / 1 เดือน

 • การกำจัดไอเสีย VOC

  การกำจัดไอเสีย VOC

  วันที่ติดตั้ง / พฤศจิกายน ปี 2008
  ระดับความเข้มข้นของ PGMEA・อะซีโตน / ต่ำกว่า 80%
  ระยะเวลารักษาสภาพการหมุนเวียนของน้ำ / 1-3วัน

 • การกำจัดไอเสียโรงงานไก่ย่าง

  การกำจัดไอเสียโรงงานไก่ย่าง

  วันที่ติดตั้ง / มีนาคม ปี 2008
  ไขมันไก่, ปริมาณสารอันดีไฮด์ / ไม่มีคำร้องเรียนจากบริเวณใกล้คียง
  ระยะเวลารักษาสภาพการหมุนเวียนของน้ำ / 1-3 วัน

 • การกำจัดไอเสียโรงงานสารเคมี

  การกำจัดไอเสียโรงงานสารเคมี

  วันที่ติดตั้ง / เมษายน ปี 2007
  ระดับความเข้มข้นของน้ำมันสำหรับผสมเบนซิน 26 -> 5ppm
  ระยะเวลารักษาสภาพการหมุนเวียนของน้ำ/ 2 เดือน

 • การกำจัดไอเสียโรงงานอาหาร

  การกำจัดไอเสียโรงงานอาหาร

  วันที่ติดตั้ง / พฤศจิกายน ปี 2006
  ไอเสียถ่านจากถ่านการย่างเนื้อ /ไม่มีคำร้องเรียนจากบริเวณใกล้คียง
  ระยะเวลารักษาสภาพการหมุนเวียนของน้ำ/ 2 เดือน

 • กำจัดไอเสียจากโรงงานต่างๆ เช่น โรงงานอาหาร ร้านอาหาร โรงงานเคมี โรงงานกำจัดขยะ โรงงานพ่นสี เป็นต่น
 • ขจัดสารหล่อลื่น Oil mist
 • ฝุ่นชนิดต่างๆ

หน้าบนสุด

วิธีกำจั

วิธีกำจัดของระบบหมุนเวียนน้ำติดตั้งไบโอดิโอไรเซอร์

1 วิธีบำบัดโดยการติดตั้งถังบำบัด (Set ring tank)

วิธีบำบัดโดยการติดตั้งถังบำบัด (Set ring tank)

วิธีการกำจัดน้ำในปริมาณทีละน้อยโดยการนำน้ำหลังจากใช้ในระบบหมุนเวียนแล้วย้ายไป ไว้ในถังที่แยกออกมา เช่นถ้าใช้น้ำในระบบหมุนเวียน 5 ตันใน 3 เดือน นำจำนวนน้ำ 5 ตัน ÷ จำนวนวัน 9 จะได้ปริมาณน้ำที่ต้องกำจัดต่อวัน วันละ 55 ลิตร เมื่อทำเช่นนี้แล้วจะไม่ทำให้เครื่องบำบัดน้ำเสียแบกรับภาระหนักมากเกินไป และสามารถปล่อยน้ำปล่อยน้ำที่เจือจางเหล่านี้ออกได้

2 วิธีการติดตั้งเครื่องมือกำจัดน้ำ 2 แห่งพร้อมกัน

วิธีการติดตั้งเครื่องมือกำจัดน้ำ 2 แห่งพร้อมกัน

วิธีการติดตั้ง Unit Tank ของ Aience พร้อมกัน 2 แห่ง
จะทำให้บำบัดน้ำและปล่อยน้ำได้อย่างสม่ำเมอ
จะใช้อุปกรณ์แยกน้ำมันออกจากน้ำและยึดติดกับถังบำบัดตามระดับการหมุนเวียนของน้ำ
มุ่งเน้นสถานที่ทำงานที่ไม่มีท่อระบายน้ำใต้ดินและการกำจัดน้ำเสีย

3 วิธีการระบายน้ำเสีย

วิธีการระบายน้ำเสีย

วิธีการปล่อยน้ำหมุนเวียนที่อยู่ภายในค่ามาตรฐานในการระบายน้ำเสีย
อันดับแรกจำเป็นต้องทำการวัดและเก็บข้อมูลหลายๆครั้งและตรวจสอบระยะเวลาการใช้ไป
จนถึงค่าที่เกินจากค่ามาตรฐานในการระบายน้ำเสีย
ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้เวลาและแรงงานมากเกินไปในอนาคต

สถานที่ปฏิบัติงานเกณฑ์การเปลี่ยนน้ำหมุนเวียน
การกำจัดไอเสียเตาอบการพ่นสีแบบแห้ง1 to 4 เดือน
การกำจัดไอเสียโรงงานเคมี1 to 4 เดือน
การกำจัดไอเสียโรงงานอาหาร1 to 4 เดือน
การกำจัดไอเสียร้านอาหาร3 to 6 เดือน

4 วิธีการกำจัดสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากอุตสาหกรรมการผลิ

วิธีการกำจัดสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากอุตสาหกรรมการผลิ

วิธีการกำจัดสิ่งที่ไม่ต้องการออกโดยการใช้งานถึงขีดจำกัดที่ระบบหมุนเวียนของน้ำจะสาม ารถทำได้ จะเป็นการต่อต้าน
การปล่อยพลังงานที่เป็นศูนย์ (Zero-emission)
มุ่งเน้นสถานที่ทำงานที่ไม่มีท่อระบายน้ำใต้ดินและการกำจัดน้ำเสีย ถ้าคิดค่ากำจัด 35,000 เยนต่อ 1 ตัน เมื่อใช้น้ำหมุนเวียน 5 ตันใน 5 เดือน ราคาต้นทุนต่อวันคิดเป็น 1170 เยน

5 วิธีการเติมน้ำในปริมาณที่กำนด

วิธีการเติมน้ำในปริมาณที่กำนด

วิธีการปล่อยน้ำเสียภายในค่ามาตรฐานการปล่อยน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ
โดยการทำให้น้ำหมุนเวียนไหลล้นแล้วเติมน้ำใหม่ในระดับที่กำหนดและทำการปรับวาล์วแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมกัน

หน้าบนสุด

สเปค

ตารางมาตรฐานไบโอดิโอไรเซอร์

สเปค

สเปค

 • กมีกรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

รูปแบบที่นำเสนอเป็นระบบเครื่องดักฝุ่นและเครื่องกำจัดกลิ่นแบบดั้งเดิมของบริษัทสามารถปรึกษาหารือได้

 • โรงงานผลิตยาง

  โรงงานผลิตยาง

 • โรงงานผลิตยางสินค้า

  โรงงานผลิตยางสินค้า

 • โรงงานผลิตยาง

  โรงงานผลิตยาง

หน้าบนสุด