วิดีโอ

ระบบไอแอนซ์ สินค้าอควาบลัสเตอร์ สามารถดูวีดีโอที่เกี่ยวกับสินค้าไบโอดิโอไรเซอร์ได้ (เป็นภาษาญี่ปุ่น)

การเปรียบเทียบสินค้ายี่ห้ออื่นกับอควาบลัสเตอร์

สามารถดูความแตกต่างระหว่างสินค้ายี่ห้ออื่น(บัคกี้เลเตอร์) กับ อควาบลัสเตอร์ได้

เวลาที่ฉาย: 33วินาที

ภาพเคลื่อนไหวการให้อากาศของอควาบลัสเตอร์

ภาพเคลือนไหว ของ สภาพการให้อากาศของเครื่องอควาบลัสเตอร์

สามารถดูได้จากรูปร่างการลดต่ำลงของฟองละเอียด
เวลาที่ฉาย: 1นาที 28วินาที

เทคนิคพื้นฐานการกำจัดกลิ่นขยะ

แนะนำเทคนิคการกำจัดกลิ่นขยะของไอแอนซ์

ต้องยืนยันการเคลื่อนที่ของผังน้ำ และ ก๊าซไอเสียที่ถูกแยกย่อยแบบละเอียด
เวลาที่ฉาย: 1นาที 06วินาที

แนะนำภาพเคลื่อนไหว ของ SludgeEater

ภาพการทำงานของ SludgeEater ในบูธทาสี

สังเกตสภาพการณ์ของการหมุนเวียนน้ำให้สะอาด
เวลาที่ฉาย: 19วินาที

วีดีโอรวบรวมการแนะนำไอแอนซ์

แนะนำระบบไอแอนซ์ทั้งหมด

การทำให้สะอาดบริสุทธิ์ ได้เขียนคำว่า”บริสุทธิ์” การที่ทำให้น้ำบริสุทธิ์เป็นระบบพื้นฐานของเทคนิคไอแอนซ์
เวลาที่ฉาย: 12นาที 20วินาที

หน้าบนสุด