โครงสร้างระบบ

การแสดงประสิทธิผลที่ยอดเยี่ยมต่อน้ำเสียที่รุนแรงด้วยพลังการตีที่รุนแรงและฟองละเอียดแบบพายุทอร์นาโด

Aquablaster คืออุปกรณ์ท่อการกรองที่แสดงถึงพลังการเคลื่อนตัวของอากาศที่รุนแรงและประสิทธิภาพการละลายออกซิเจนสูง ทำให้แก้ปัญหาของการกำจัดน้ำเสีย ความไม่เพียงพอของออกซิเจนที่ใช่ละลายในการกำจัดน้ำเสีย ความไม่เพียงพอของการหมุนเวียน ในแต่ละโรงงาน

การปะทะกันของของเหลวบริเวณครีบทำให้เกิดและกระแสหมุนวนรอบเกิดฟองละเอียด เกิดการลดกระแสให้ต่ำลงแล้วกระจายฟองละเอียดไปจนถึงมุมของแท็งก์น้ำและก้นแท็งก์ พ่นอากาศจากเครื่องเป่าให้ออกที่หัวฉีด ตีวนน้ำก้นแท็งก์และโคลนด้วยการพ่น

ผลงานที่ผ่านมา 10 ปีและระบบ ยกตัวอย่างการติดตั้งมีมากกว่า 60 รายการ

จากการอธิบายจนถึงขณะนี้อาจจะไม่ได้รับความเชื่อถือในทันที แต่ด้วยผลงานที่สะสมมามากกว่า 10 ปี สามารถเห็นได้ว่าเราสามารถติดตั้งสินค้าให้กับลูกค้ามากกว่า 60 รายด้วยระบบของเรา บริษัทลูกค้าเช่น บริษัทใหญ่มีชื่อเสียง, โรงงานผลิตขนมปังยักษ์ใหญ่, ผู้ผลิตรถยนต์ เป็นต้น

หน้าบนสุด

จุดเด่น

ประสิทธิภาพในการละลายออกซิเจนที่ยอดเยี่ยม

ฟองละเอียดจะเกิดขึ้นโดยการปะทะกันอย่างรุนแรงของอากาศที่อยู่ภายในท่อ จึงทำให้ออกซิเจนสามารถละลายในน้ำระบบหมุนเวียนและน้ำเสียได้ การกระจายออกซิเจนภายในแท็งก์ทำให้รองรับจุลินทรีย์ที่ละลายในน้ำได้ ทำให้ดึงความสามารถในการผลัดเปลี่ยนสิ่งจุลินทรีย์เก่าและเกิดการแตกตัวได้มากที่สุด

ประสิทธิภาพในการละลายออกซิเจนด้วยน้ำบริสุทธิ์และขณะอุณหภูมิน้ำ 20 degrees C

ประสิทธิภาพในการละลายออกซิเจน AL Series

ระดับความเร็วในการละลายออกซิเจนที่ MLSS7000mg/L ในขณะที่อุณหภูมิน้ำ 23 degrees C

ระดับความเร็วในการละลายออกซิเจนขณะที่น้ำปริมาณมาก

ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 45% (Diffuser) ผลการทดลองจริงเปรียบเทียบกับการใช้ไฟฟ้า 2 ดวง ด้วยระยะเวลาต่อเนื่อง 90 วันเมื่อเปรียบเทียบกับ Diffuserทำให้ตรวจเช็คได้ว่าสามารถลดไฟฟ้าได้ประมาณ 45%

จุดสำคัญของการบำบัดน้ำเสียให้สะอาดคือการตีอากาศให้เกิดฟองละเอียด

 • ทำให้กากโคลนที่อยู่ก้นแท็งก์น้ำเสียเกิดการทับถมยากขึ้น
 • ฟองละเอียดจะแพร่กระจายทั่วแท็งก์น้ำ

เพื่อเป็นการบำรุงสิ่งแวดล้อมของแท็งก์น้ำ จุดที่สำคัญที่สุดคือทำอย่างไรให้มีการปลัดเปลี่ยนจุลินทรีย์ที่ละลายด้วยออกซิเจนได้ ซึ่งสามารถทำการแตกตัวของสารอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงได้อย่างรวดเร็วและสามารถบำบัดน้ำเสียได้โดยการติดตั้ง Aquablaster ที่แท็งก์น้ำ

โครงสร้างการเกิดฟองแบบละเอียด

เป็นโครงสร้างที่สิ่งแปลกปลอมขนาดต่ำกว่า 20mm สามารถเคลื่อนผ่านได้และเก็บกักยาก

ฟองละเอียดถูกทำให้เกิดขึ้นโดยการถูกปะทะของเหลวที่ไหลมารวมตัวกันที่บริเวณครีบที่ถู กออกแบบไว้ตามวิชากลศาสตร์

หน้าบนสุด

ผลงานที่ผ่านมา

กำจัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรม

 • กำจัดน้ำเสียจากการแปรรูปอาหาร
 • กำจัดน้ำเสียจากการทำปศุสัตว์
 • กำจัดน้ำที่มีน้ำมันที่เจือปนจากแร่
 • กำจัดน้ำเสียจากขยะของอุตสากรรม

การรีไซเคิลและการชำระล้างน้ำหมุนเวียน

 • การรีไซเคิลและการบำบัดน้ำเสียให้สะอาดสำหรับการชำระล้าง
 • รีไซเคิลและลดกากตะกอนของน้ำจากห้องพ่นสี
 • รีไซเคิลและบำบัดน้ำห้องพ่นสีที่ใช้ระบบหมุนเวียนน้ำ

ป้องกันการเน่าเสียของบ่อพัก

 • ป้องกันการเน่าเสียและชำระล้างบ่อพักน้ำเสีย
 • ป้องกันการเน่าเสียของถังดักน้ำเสีย

อื่นๆ

 • บำบัดน้ำบาดาล น้ำใต้ดิน
 • การผสมของผลิตภัณฑ์การเกษตร
 • การล้างบ่อน้ำ
 • กำจัดกลิ่นระบบเครื่องดักฝุ่นของก๊าซแรงลมน้อย
 • กำจัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

  กำจัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

  ชำระล้างน้ำเสียโรงงานขนมปัง

 • กำจัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

  กำจัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

  ชำระล้างน้ำเสียโรงงานเบ็นโต

 • ชำระล้างน้ำเสียเหมืองแร่

  ชำระล้างน้ำเสียเหมืองแร่

  ชำระล้างน้ำเสียโรงอาหารและน้ำชำระล้าง

 • ชำระล้างน้ำเสียเหมืองแร่

  ชำระล้างน้ำเสียเหมืองแร่

  ชำระล้างน้ำเสียโรงงานเตรียมยานพาหนะ

 • ป้องกันการเน่าเสียของบ่อพักน้ำ

  ป้องกันการเน่าเสียของบ่อพักน้ำ

  ชำระล้างน้ำเสียของบ่อน้ำใต้ตินของโรงแรม

 • ป้องกันการเน่าเสียของบ่อพักน้ำ

  ป้องกันการเน่าเสียของบ่อพักน้ำ

  ชำระล้างน้ำเสียของบ่อน้ำใต้ตินของโรงแรม

 • ชำระล้างน้ำหมุนเวียนกลุ่มอุตสาหกรรม

  ชำระล้างน้ำหมุนเวียนกลุ่มอุตสาหกรรม

  ชำระล้างบ่อน้ำห้องพ่นสีของโรงงานอุตสาหกรรมรรถยนต์

 • ชำระล้างน้ำหมุนเวียนกลุ่มอุตสาหกรรม

  ชำระล้างน้ำหมุนเวียนกลุ่มอุตสาหกรรม

  ชำระล้างน้ำหมุนเวียนการล้างรถของโรงงานอุตสาหกรรมรรถยนต์

 • กำจัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก

  กำจัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก

  ชำระล้างน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก

 • ชำระล้างน้ำใต้ดิน

  ชำระล้างน้ำใต้ดิน

  ชำระล้างน้ำใต้ดินของโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์

 • การชำระล้างบ่อน้ำ

  การชำระล้างบ่อน้ำ

  กำจัดน้ำเสียปศุสัตว์

 • Stored wastewater treatment

  Stored wastewater treatment

  ชำระล้างน้ำเสียปศุสัตว์

จากผลงานที่ผ่านมา

หน้าบนสุด

สเปค

AS Series

AL Series

AL Series

AS Series

(unit:mm)

ตารางมาตรฐาน Aquablaster

ชื่อสินค้ารหัสสินค้าแรงลมที่เหมาะสมขนาดส่วนเชื่อมต่อ
AS SeriesAS-250175-275 L/minW110*H2155K-10A ครีบจุดยึด
AL SeriesAL-750600-900 L/minW240*H46510K-25A ครีบจุดยึด
AL-1100900-1300 L/minW240*H46510K-25A ครีบจุดยึด
AL-15001300-1700 L/minW240*H46510K-32A ครีบจุดยึด

สามารถปรับแรงลมและสั่งทำพิเศษได้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการใช้ ติดต่อสอบถามและปรึกษาได้

ตัวอย่างการติดตั้ง

AS Series

AS Series

ใช้กับความของของน้ำ : 600 - 2000mm (เมื่อต้องการปรับแท็งก์สามารถทำได้โดยไม่มีขอบเขตจำกัด)
องศาการพ่นลม : ประมาณ 30 องศา

AL Series

AL Series

ใช้กับความของของน้ำ : 1500-6000mm
(กรณีต้องการน้ำหมุนเวียนเหมือนห้องพ่นสีและอัดอากาศให้ลึกลงไปสามารถทำได้โดยไม่มีขีดจำกัด)
องศาการพ่นลม : ประมาณ 30 องศา

จะทำการติดตั้งจัดวางเหมือนการคลื่นการพ่นน้ำบนผิวน้ำทั่วไป แต่ถ้าต้องการแบบแบกรับน้ำทำได้โดยไม่มีขอบเขตจำกัด ติดต่อสอบถามและปรึกษาได้

หน้าบนสุด