การขจัดค่ามาตรฐานในการปล่อยน้ำเสียเพียงแค่ใช้ระบบไบโอดิโอไรเซอร์(Biodeorizer)และระบบการกรอง (Areation)โดยไม่ใช้การกระตุ้นการเกิดปฏิกิริยาของกากโคลนและการเพิ่งแรงดันอัดให้ลอยบนผิวน้ำ
45% reduction in electricity costs!!

การดูดน้ำจากด้านล่างขึ้นมาด้วยกระแสลมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสามารถทำให้เกิดกระแสน้ำหมุนเวียนที่รุนแรงได้จึงทำให้ประสบความสำเร็จในการลดพลังงานไฟฟ้าแบบกระจายแสง(Diffuser) ได้ถึง 45% เมื่อเทียบกับการใช้กระแสลมที่เท่ากัน

Click here for water purification system information
การจับฝุ่นและกลิ่นที่หัวฉีดกับวัสดุการอัดแน่นไม่สามารถจับได้หมดด้วย “พลังม่านน้ำ”
Water film works wonders!

เพียงแค่มีหัวฉีดกับวัสดุการอุดไม่ว่าจะทำอย่างไรก็เกิดกาน "หลุดรอด" ออกไปได้ แต่ด้วยรูปร่างของม่านน้ำทำให้ประสบความสำเร็จในเรื่องการจับที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงในขณะเดียวกันก็ยังสามารถชำระล้างน้ำในระบบหมุนเวียนได้อย่างอัตโนมัติ

Click here for air purification system information

ผลิตภัณฑ์

  • Blastertank

    ารแก้ไขความทุกข์ใจในด้านการกำจัดน้ำโดยระบบการกำจัดน้ำในรุ่นถัดไป

  • Aquablaster

    การละลายออกซิเจนแบบประหยัดพลังงานด้วยน้ำทกระแสน้ำไหลแรง มีทั้งประสิทธิภาพการละลายออกซิเจนสูงและการหมุนเวียนด้วยพลังรุนแรง

  • Scrubber Deoriser

    เครื่องกำลัดกลิ่นมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ประการ คือ ระบบเครื่องดักฝุ่น การกำจัดกลิ่น การบำบัดกากตะกอน